12 C
Manresa
Divendres, 25 novembre, 2022
ViureCentre històric i habitatge

Centre històric i habitatge

Rehabilitació habitatges Centre Històric

1. REHABILITACIÓ D’HABITATGES

  • Subvencions per a la rehabilitació d’ús residencial

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat, la conservació i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Per a més informació i tramitació de l’ajut us podeu adreçar a les oficines de FORUM (Oficina Local Habitatge de Manresa) o consultar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

  • Programa municipal de suport (mitjançant FORUM) a la rehabilitació d’habitatges privats a canvi del seu destí social

Per mitjà d’aquest programa, FORUM facilita la rehabilitació de l’habitatge fent-se càrrec de la totalitat o part de la inversió, així com de l’execució dels treballs. A canvi, el propietari cedeix l’ús de l’immoble per un temps determinat, suficient per recuperar aquesta inversió.

Més informació a FORUM i l’Oficina Municipal d’Habitatge

  • Microcrèdits a petits propietaris per a l’arranjament d’habitatges buits.

Aquesta convocatòria té per objecte concedir crèdits, sense interès, per a finançar obres d’adequació de les condicions d’habitabilitat d’habitatges privats buits ubicats al municipi de Manresa..

Els microcrèdits tindran un 0% d’interès, amb un termini màxim de devolució de 6 anys i una amortització per quotes mensuals. L’import del crèdit cobrirà la totalitat del pressupost de l’obra a finançar, exclòs l’IVA, fins a un màxim de 12.000 € per a un o dos habitatges, i amb el límit de la dotació pressupostària disponible en cada moment.

Més informació a l’Oficina Municipal d’Habitatge – C / Amigant, 5 – Tel. 938782382 – habitatge@ajmanresa.cat

  • Masoveria Urbana

Per mitjà del projecte de Masoveria Urbana, Càritas i l’Ajuntament de Manresa atrauen propietaris de pisos que necessiten ser reformats i els posen a disposició de persones en situació de vulnerabilitat, que no tenen habitatge i que poden dedicar les seves habilitats a rehabilitar els habitatges. La quarta fase del projecte de Masoveria Urbana ha inclòs dos pisos situats al Centre Històric, propietat de l’empresa municipal FORUM.

Per a més informació contacteu amb Càritas o l’Oficina Municipal d’Habitatge

Parc Habitatges Centre Hsitòric

 

2. PARC D’HABITATGE

Des de l’empresa municipal FORUM es contribueix a la rehabilitació urbana i social del Centre Històric de Manresa per mitjà de l’accés a l’habitatge. Diferents promocions immobiliàries han posat al mercat habitatges, en venda i de lloguer, en condicions avantatjoses. A través de contractes de lloguer, FORUM gestiona 221 Habitatges de Protecció Oficial (HPO). Els habitatges que queden disponibles s’adjudiquen d’acord amb un registre de sol·licitants.

Actualment queden disponibles diferents habitatges corresponents a l’Actuació de Renovació Urbana Escodines 2-3-5 (carrer Montserrat, 1-26 i passatge Escodines, 2-4). Informa-te’n aquí.

FORUM té projectades dues promocions més, que s’afegiran a l’oferta d’Habitatges de Protecció Oficial.

L’Oficina Local d’Habitatge i Rehabilitació de FORUM (plaça Immaculada, 3, baixos) gestiona tot allò que està relacionat amb l’habitatge, els ajuts a la rehabilitació, la renda bàsica d’emancipació, els ajuts al pagament de lloguer de la Generalitat, les prestacions econòmiques d’urgència per deutes i desnonaments, etc. Demana-hi informació presencialment o entra a la web de FORUM.

 

Ajuts pagament lloguer Centre Històric

 

3. AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER

  • Subvenció al pagament del lloguer: nous sol·licitants

Es tracta d’una subvenció per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Dirigida a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Més informació a FORUM

  • Prestacions econòmiques d’urgència especial (deutes/desnonaments)

Prestació adreçada a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per deutes d’impagament (rendes de lloguer o quotes hipotecàries) o persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Per a més informació us podeu dirigir a FORUM o consultar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

  • Borsa de mediació o lloguer social

És un programa que té per objectiu proporcionar un sistema de mediació en el mercat d’habitatge de lloguer social. S’ofereixen pisos ubicats a Manresa a preu assequible, sensiblement per sota del preu de mercat. Les gestions i serveis que ofereix FORUM són els següents: l’acolliment, estudi i selecció de la demanda, l’acompanyament fins a l’adjudicació de l’habitatge, la signatura i gestió de contractes (fiances, assegurances, …) i el seguiment de la relació arrendatària i intervenció en cas de possibles incidències.

Més informació a FORUM

  • Borsa de lloguer assequible o lloguer social  (dirigit a propietaris) 

Ets propietari d’un pis buit a Manresa? Gràcies a aquesta borsa podràs ajudar a famílies en vulnerabilitat garantint l’accés a un habitatge digne. Els propietaris que incloguin el seu habitatge a la borsa de lloguer assequible (social) disposaran d’assessorament gratuït jurídic i tècnic, gestió gratuïta de tots els tràmits per formalitzar el contracte de lloguer, seguiment de les obligacions contractuals i mediació, l’assegurança multirisc de l’habitatge i l’aval lloguer per al cobrament de rendes impagades.

Més informació a l’Oficina Municipal d’Habitatge
C/Amigant, 5 – Tel. 938782382
habitatge@ajmanresa.cat