27 C
Manresa
Dimarts, 7 juny, 2022
DestacatsCONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC DE LES AUTORITZACIONS D’ÚS PRIVATIU PER A...

CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC DE LES AUTORITZACIONS D’ÚS PRIVATIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES DE VENDA D’ARTESANIA DURANT LA JORNADA DE “L’HORA FELIÇ DE 2022”

Podran concórrer persones que tinguin la consideració d’artesà i realitzin les seves activitats dins l’àmbit de l’artesania. La seva activitat haurà d’estar inclosa dins el “repertori de famílies d’oficis artesans” del consorci de Comerç, Artesania i moda de Catalunya (CCAM), d’acord amb el que estableix el Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal i que es pot consultar a l’enllaç següent:

http://ccam.gencat.cat/web/.content/05_arees_actuacio/artesania/documents/informacio/repertori_oficis_artesans_actualitzat_CAT_2021_01_12.pdf

Emplaçament i mides de les parades

Les parades s’ubicaran a la Baixada dels Drets i a l’inici del carrer de Santa Llúcia.

La superfície de cadascuna de les parades serà d’un màxim de 5 metres lineals de llargada i 1,5 metres lineals de fondària.

Productes autoritzats

Els productes autoritzats hauran de ser artesans i realitzats amb matèries primeres naturals o matèria industrial reciclada que combini la tècnica, la tradició i/o innovació i que en cap cas sigui susceptible d’una producció industrial, totalment mecanitzada o en grans sèries, per a la seva comercialització. S’exclou la venda de productes alimentaris.

Dates i horaris

La jornada de l’Hora Feliç tindrà lloc el dia 11 de Juny de 2022. La vigència de l’autorització per a l’activitat de venda es referirà estrictament a aquest mateix període.

  • Horari de venda: dissabte 11 de juny, de 12:00h a 21:00h
  • Horaris de muntatge: de 10:30h a 12:00h
  • Horaris de desmuntatge: de 21:00h a 22:30h

Procediment d’autorització

En cas d’existir més sol·licituds que espai disponible es realitzarà un sorteig entre els participants. Aquest acte serà públic i es realitzarà en la data i el lloc que s’indiqui a la pàgina web municipal. La publicació a la web de la data i el lloc es realitzarà amb una antelació de com a mínim 48 hores amb anterioritat a la celebració del sorteig.

En qualsevol cas, aquelles persones que no compleixin els requisits per concórrer seran desestimades.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 19 de maig i finalitza el 30 de maig de 2022.

Enllaç per a la presentació: https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1136?nocache=1

Per a consultar les bases, cliqueu aquí.